Wynajem - Świerczów

Wynajem - Świerczów

Załącznik nr 3 z dnia 28.02.2023 r.

Dyrektora Biblioteki- Centrum Kultury w Lubniewicach

Regulamin wynajmu pomieszczeń

 świetlicy w Świerczowie

 

 1. Obowiązujące stawki za wynajem pomieszczeń w świetlicy w Świerczowie w celu zorganizowania imprezy okolicznościowej, szkolenia, wykładu, konferencji, spotkania biznesowego itp. ustala się w wysokości:
 1. stawka dobowa za wynajem sali na imprezy okolicznościowe ( wesela, urodziny itp.)- 200,00 zł brutto,
 2. stawka godzinowa za wynajem na cele zorganizowania konferencji, wykładu, imprezy o charakterze handlowym itp.- 50,00 zł brutto,
 3. stawka godzinowa za wynajem pomieszczeń na cele zgodne z celami statutowymi BCK- 30,00 zł brutto,
 4. stawki w/w nie obejmują przygotowania sali,
 5. stawka za przygotowanie sali wynosi 100,00 zł brutto,
 6. stawki wynajmu sali i kaucji na imprezę sylwestrową wzrastają o 50%.

 

 1. Poza stawkami wynajmu sali obowiązuje rozliczenie mediów według aktualnie obowiązujących stawek.

 

 1. Ustala się następujące procedury wynajmu świetlicy w Świerczowie:
 1. wynajmujący wpłaca kaucję zwrotną w wysokości 100,00 zł na 7 dni przed wynajmem sali na konto Biblioteki- Centrum Kultury, nr konta 53 8369 0008 0052 6744 2000 0050,
 2. w siedzibie BCK należy zgłosić zapotrzebowanie na wynajem oraz podpisać umowę rezerwacyjną,
 3. kwota wynajmu ustalona wg stawek regulaminu musi być wpłacona najpóźniej 10 dni przed datą wynajmu i stanowi potwierdzenie wcześniejszej rezerwacji. Brak wpłaty przed podanym terminem, stanowi podstawę do anulowania rezerwacji,
 4. potwierdzenie wpłaty oraz sprawdzenie stanu wynajmowanych pomieszczeń po wynajmie jest podstawą zwrotu kaucji, jeśli nie ma zastrzeżeń co do stanu wynajmowanych pomieszczeń,
 5. po okresie wynajmu pracownik BCK w obecności wynajmującego spisuje liczniki i dokonuje rozliczenia,
 6. wszelkie straty poniesione przez BCK w wyniku wynajmu ponosi najemca zgodnie z wartością straty oszacowaną przez pracownika BCK,
 7. wszelkie wpłaty dot. wynajmu pomieszczeń w świetlicy w Świerczowie dokonywane są na konto o numerze 53 8369 0008 0052 6744 2000 0050

 

 1. Ustala się następujące procedury nieodpłatnego użyczania lub częściowo płatnego pomieszczeń i sprzętu:
 1. o nieodpłatne użyczenie/częściowo płatne mogą ubiegać się podmioty i osoby stale współpracujące z Biblioteką- Centrum Kultury w Lubniewicach lub podmioty organizujące niebiletowane wydarzenia kulturalne i integracyjne na rzecz lokalnej społeczności,
 2. decyzję nieodpłatnego użyczenia/częściowo płatnego podejmuje dyrektor, po wcześniejszym przeanalizowaniu form i historii współpracy,
 3. po pozytywnym zaopiniowaniu prośby, strony podpisują umowę partnerską, która zawiera zobowiązania obu stron,
 4. opłaty za media pozostają bez zmian.

 

 1. Ustala się, że wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor Biblioteki- Centrum Kultury w Lubniewicach.